(Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5


Братанова, Боряна (2007) (Anti-)Aesthetic Manipulation: Caused Actions / Emotions in Interpersonal Communication. Paper presented at International Conference Politics and/in Aesthetics, Thessaloniki and Veliko Tarnovo, June 2005. Ed. by L. Trayiannoudi. Thessaloniki: University Studio Press of Thessaloniki, 2007, pp. 33–43. ISBN 978–960–243–632–5


 Статията се фокусира върху изследване на езиковата манипулация във връзка с категорията каузативност. Разглежда се употребата на каузативни структури в междуличностната комуникация. Очертават се основни стратегии на езикова манипулация с цел повлияване или променяне намеренията или действията на учатниците в процеса на езиковата комуникация.
  Статия
 езикова манипулация, каузативност, междуличностна комуникация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23600
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/