Учебна програма по педагогика:Теория на възпитанието и дидактика


Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебна програма по педагогика:Теория на възпитанието и дидактика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 88 с. ISBN 954-524-413-5


 
  Студия
 Теория на възпитанието, дидактика


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  2360
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/