История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София. ИК Кръгозор, 2002, 360 стр. ISBN 954-771-042-7 COBISS.BG-ID - 1041145828


Петков, Петко (2002) История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. София. ИК Кръгозор, 2002, 360 стр. ISBN 954-771-042-7 COBISS.BG-ID - 1041145828


 Автор на трети раздел "Начало на Новата история на България. Възраждане", с. 163-248.
  Учебник / Учебно помагало
 Нова история на България ХVІІІ-ХІХ век
 Издадено
  236
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/