The Changing Perspective of Teaching English Grammar at the University of Veliko Tarnovo: A Case Study. Paper presented at International Conference English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Plovdiv, October 2008. Ed. by S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 157–163. ISBN 978–954–423–568–0


Братанова, Боряна (2009) The Changing Perspective of Teaching English Grammar at the University of Veliko Tarnovo: A Case Study. Paper presented at International Conference English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Plovdiv, October 2008. Ed. by S. Gupta and M. Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 157–163. ISBN 978–954–423–568–0


 Статията проследява промените в методологията на преподаване на английска граматика сред българските студенти-англицисти. Акцентът е поставен както върху използването на учебна литература, така и върху проследяване нагласите на обучаемите. Очертават се водещите подходи, които се използват при преподаването на английска граматика в англицистичните специалности на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23599
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/