Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029


Братанова, Боряна (2012) Patterns of Grammaticalization in English. – In: Cholakova, Z. and D. Ivanova (eds.). University of Plovdiv Research Papers, 2012, Vol. 50, Book 1, Part C. Plovdiv: Plovdiv University Press, pp. 451–465. ISSN 0861-0029


 Статията разглежда сложното и многоаспектно езиково явление граматикализация. Очертава се посоката на изменение при езикови единици, които с течение на времето стават част от граматиката в езика. Представят се основни модели на граматикализация в английския език и се привеждат примери на граматикализирани езикови единици.
  Статия
 граматика, граматикализация, граматикализирани езикови единици


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23597
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/