Кънчева, Елена и др. (2018), Стефания Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. Учебник Първо издание, Рецензент/ Надежда Йорданова, Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9


Кънчева, Елена (2018) Кънчева, Елена и др. (2018), Стефания Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. Учебник Първо издание, Рецензент/ Надежда Йорданова, Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9 Ски. Учебник Първо издание, Изд. Ай Анд Би, Велико Търново, 2018, страници 152 от 199, ISBN: 978-619-7281-30-9


 Днес ни е необходим не само всеобхватен ресурс от знания за спорта като  цяло,  но също така и ресурси, които обобщават основите на всяка от спортните дисциплини и многообразието от хора, които използват тази информация. Учебникът по ски е предназначен за студенти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, които по учебен план изучават дисциплината „Зимни спортове“. Той може да се ползва от учители по Физическо възпитание и спорт; от учители по спортна подготовка; от специализанти във формите на следдипломна квалификация; от любители скиори, които желаят да получат полезни теоретически и практически знания. Авторите запознават  читателите с историята на ски спортовете, с техниката на преподаване на алпийските ски и ските за бягане – ясно обяснени и илюстрирани. С методически указания учебникът показва на читателя как да намери своя баланс при преминаване през различните видове сняг и терени с необходимия стил. Предложена е и гледна точка от биомеханиката (кинематиката) на елементите от ски техниката.  Използван е единен понятиен апарат и съответната последователност на изложението – кратък увод в проблематиката, ски терминология и абревиатура, основни знания за усвояване от студентите и читателите със съдържание на елементите и въпроси за самоподготовка.
  Учебник / Учебно помагало
 Ключови думи: ски, терминология, екипировка, история, алпийска ски техника, техника на ски бягането.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23590
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/