Насоки за създаване на нова организация на психологичния подбор във ВВОВУ "Васил Левски", Варна, Морски научен форум, 1998, с.242-254, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884


Бораджиева, Елена (1998) Насоки за създаване на нова организация на психологичния подбор във ВВОВУ "Васил Левски", Варна, Морски научен форум, 1998, с.242-254, ISSN 1310‐9278, COBISS.BG-ID 1121286884 Варна


 В доклада се предлага нова организация на психологичния подбор, която осигурява ранно професионално ориентиране и задълбочаващ се интерес към военната професия.
  Доклад
 организация на психологичен подбор


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 
  23587
 Елена Бораджиева

3. Цонкова, Д., Н. Желев. Анализ на резултатите от тестовете за силова издръжливост на кандидатите за курсанти в НВУ „В. Левски. Сб. Кинезиология 2011. В. Търново, I & B LTD, 2011, с. 138, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1040309732

1. Атанасова, Н., Цветков, Д., Прогностичната сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ „Васил Левски“, В: Сборник научни трудове "Военно-научен форум 2006", под общата редакция на Георги Камарашев, т.3, на с.240, Велико Търново, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372

2. Стоянов, В., Петкова, И. Оптимизация на психологическия подбор на кандидат-курсантите за обучение по специалности за нуждите на ВМС. В: Сборник научни трудове "Военно-научен форум 2006" под общата редакция на Георги Камарашев, т.3, с.180, Велико Търново, ISSN 1313-0390, COBISS.BG-ID 1124742372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/