Неформалният лидер в ромската общност. София: С.Е.Г.А., 2009, 149 с. ISBN 978-954-9630-45-9


Нунев, Йосиф (2009) Неформалният лидер в ромската общност. София: С.Е.Г.А., 2009, 149 с. ISBN 978-954-9630-45-9 София


 Монографията подлага на анализ на явлението "неформален лидер" в ромската общност и извежда дефиниця, която следва в процеса на изследователската работа. Целта на рзработката е да разкрие собствените, вътрешно-общностни ресурси за оцеляване и развитие, съхранявани във времето от и чрез нейния неформален лидер и тяхното валидиране и популяризиране не само сред ромската, но и сред неромските общности у нас. Изследването представя първи по рода си опит за конструиране на обобщен профил на неформалния лидер.
  Монография
 вътрешно-общностни ресурси, неформален лидер, обобщен профил, изследвано лице
 Издадено
  23584
 Йосиф Нунев

4. Захова, С. Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование. София: УНИЦЕФ, 2016, с. 81, ISBN 978-954-92855-5-0.

3. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012, с. 299-300. ISBN 978-954-326-170-3.

1. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, Т. Неделчева, С. Христова, К. Петкова, Н. Милева. Успелите роми. София: Изток-Запад. 2011, с. 18. ISBN 978-954-321-926-1.

2. Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, Т. Неделчева, С. Христова, К. Петкова, Н. Милева. Успелите роми. София: Изток-Запад. 2011, с. 15. ISBN 978-954-321-926-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/