Информационните системи за отчитане на преждевременно напусналите училище – състояние, проблеми и възможности за промяна. – Педагогика, 2012, 84(6), с. 1020-1031. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1247417316


Нунев, Йосиф (2012) Информационните системи за отчитане на преждевременно напусналите училище – състояние, проблеми и възможности за промяна. – Педагогика, 2012, 84(6), с. 1020-1031. Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1247417316 София


 Преждевременното напускане на училище е един от големите проблеми на съвременното българско образование. ПРедложеният материал е скромен опит за анализиране на спецификата на двете системи за наблюдение и отчитане на преждевременно напусналите образователната систева чрез представяне на техните предимства и недостатъчи. Едната от тях е Националният статистически институт (НСИ), а другата е позиционирана в Министерството на образованието и науката (с Център за информационно осигуряване на образованието - ЦИОО, чрез платформата на АДМИН-М). Предлагат се мерки както за индивидуалното им подобряване, така и за преодоляване на различията помежду им в полза на българското образование.
  Статия
 преждевременно отпадане, индикатори, системи за отчитане
 Издадено
  23572
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/