Проблеми на семейната педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2000) Проблеми на семейната педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-524-216-7


 Прави се опит да се даде отговор на наболели проблеми в семейните взаимоотношения и отражението им върху децата
  Книга
 Семейство, семейно възпитание, семейна педагогика
 
  2357
 Венка Кутева-Цветкова

1. Тасевска, Д. SOS - семейства в криза : Психологическа подкрепа на дисфункционални семейства за ефективно родителство. - В. Търново, с. 76, 144, 222. ISBN 978-954-524-653-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/