Българският етнически модел между мита и реалността. Сб. от научно-теоретическа конференция „Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност?”, София, 15.04.2011 г. Ред. Максим Мизов. София: Авангард Прима.”, 2011, с. 116-127, ISBN 978-954-9865-12-7


Нунев, Йосиф (2011) Българският етнически модел между мита и реалността. Сб. от научно-теоретическа конференция „Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност?”, София, 15.04.2011 г. Ред. Максим Мизов. София: Авангард Прима.”, 2011, с. 116-127, ISBN 978-954-9865-12-7 София


 Докладът анализира митовете и реалностите, свързани с българския етнически модел в миналото и в наши дни. Предисторията на "българския етнически модел" започва още от времето на Възраждането и се свързва с неписаните правила на "комшулука". На анализ се подлагат всички факти и събития в българското образование, които се явяват като предпоставки за формирането на съвременния модел, който е формулиран през призмата на знанията за съвременната българска нация. В заключение, се предлагат редица препоръки за съхранение на етническия мир и осигуряване на просперитет за всеки български гражданин.
  Доклад
 български етнически модел, комшулук, мултикултурализъм, модерна държава
 Издадено
  23564
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/