Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4.


Киров, Димитър (2018) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София


 Студията разглежда въпроса за възможността от диалог между двете големи монотеистични религии - юдаизма и християнството. Проследява се историческите и идейните сблъсъци и противоречия; съвременната научна дискусия и диалог. Поставя се въпросът доколко този диалог е възможен днес - изходните предпоставки.
  Студия
 християнство, юдаизъм, история, диалог, богословие, холокост
 Издадено
  23563
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/