Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст (С оглед на съвременните религиозни и политически реалии), с. 231-264; Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4.


Киров, Димитър (2018) Обетованата земя в библейско-исторически и археологически контекст (С оглед на съвременните религиозни и политически реалии), с. 231-264; Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог, с. 265-323. В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). Рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. София


 Разглежда религиозната, историческата и археологическата основа на съвременните политически проблеми, съществуващи в Обетованата земя (Палестина).
  Студия
 земя, обещана земя, история, Месия, богословие, Иерусалимски храм, юдаизъм, християнство.


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23562
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/