La langue Rhomes bulgares (Aspects etnokulturels et socio-padagogiques). - Dans: Rechershes culture et Histoire dans l`Espace Roman. Strasbourg: Universite de Strasbourg, 2011, numero 07/automne. 131-143, ISSN: 1968-035X


Нунев, Йосиф (2011) La langue Rhomes bulgares (Aspects etnokulturels et socio-padagogiques). - Dans: Rechershes culture et Histoire dans l`Espace Roman. Strasbourg: Universite de Strasbourg, 2011, numero 07/automne. 131-143, ISSN: 1968-035X Страсбург


 Разработката е отпечатана на френски език и предоставя данни за груповото делене на ромската общност у нас и формирането на основните диалектни групи при тях. Докладът анализира процесите на постепеното навлизане на чуждици и особено българизми в различните деалекти на ромския език на базата на съвместното общуване между роми и българи, ситуацията с обучението на ромските деца в детските градини и началните училища във връзка с дефицитите от познаване на книжовни български език от малките роми и възможностите за стандартизация на ромския език у нас и в по-широк европейски план.
  Доклад
 български роми, етнокултура, социопедагогика, ромски диалекти, стандартизация
 Издадено
  23561
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/