Библейско богословие. Академични есета. Рецензенти: Проф. протопрезв. д-р Николай Ст. Шиваров, проф. д-р Иван Ж. Димитров, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018, 462 с. ISBN 978-954-9272-66-2


Киров, Димитър (2018) Библейско богословие. Академични есета. Рецензенти: Проф. протопрезв. д-р Николай Ст. Шиваров, проф. д-р Иван Ж. Димитров, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018, 462 с. ISBN 978-954-9272-66-2 София


 Научният труд запознава студентите и читателите с основните идеи и проблеми в областта на библеистиката и в частност в широката научна област на библейското богословие. Разделена е на четири части. Първата разглежда библейското богословие от гледна точка на конфесионалните изходни предпоставки - съвпадения и различия; втората разглежда въпроса за единия Бог и старозаветното Откровение; третата разработва някои въпроси, свързани с библейската антропология; четвъртата предлага въпроси, свързани с библейската история и Откровението.
  Монография
 библейско богословие, Бог, Откровение, библейска критика, православие, римокатолицизъм, протестантизъм, антропология, история.


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23560
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/