Новите образователни технологии, интернет и обучението по ромски език. – Образование и технологии, 2011, 2(2), с. 35-37. Print ISSN 1314-1791.


Нунев, Йосиф (2011) Новите образователни технологии, интернет и обучението по ромски език. – Образование и технологии, 2011, 2(2), с. 35-37. Print ISSN 1314-1791. София


 Материалът е съавторски и е посветен на новите образователни технологии и възможностите за обучение на ромски език. Авторовата заслуга е в разработването на частта за историята на ромския език, неговите основни диалекти в България,в учебния план и в учебните програми по ромски език и в разработването на онлайнплатформа за обучение на ромски език.
  Доклад
 образователни технологии, интернет, ромски език
 Издадено
  23559
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/