Френската образователна система и образованието на ромите. – Организация и управление на училището и детската градина, 2009, 5(4), с. 130-136, Print ISSN: 1312-3181


Нунев, Йосиф (2009) Френската образователна система и образованието на ромите. – Организация и управление на училището и детската градина, 2009, 5(4), с. 130-136, Print ISSN: 1312-3181 София


 Разработката е плод на едно пътуване до Франция за запознаване с особеностите на обучението на ромски деца. В нея са описани много от характерните особености на френската образователна система като: пълен безплатен достъп от двегодишна възраст до завършване на среден курс на обучение; учителят е държавен служител; ролята на училищните психолози и др. На анализ са подложени: системата на Зоните за образователни приоритети - за децата и учениците с трудности в културната интеграция; системата на КАЗНАВ - информационно-документална институция, която се грижи за квалификацията на учителите и създаването на всички видове документи за образователната система; системата за подготовка на ръководни кадри във висшето училище на френското министерство на образованието и науката, по-известно с абревиатурата "ЕСЕН" и системата на съхранение на педагогическите изследвания във Франция - Националния институт за педагогически изследвания в Лион.
  Статия
 държавен служител, зони за образователни приоритети, информационно-документална институция, педагогически изследвания
 Издадено
  23554
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/