Интеркултурната компетентност и мениджмънтът в образованието. - Предучилищно възпитание, 2009, LVII (10), с. 28-32, ISSN 0204-7004


Нунев, Йосиф (2009) Интеркултурната компетентност и мениджмънтът в образованието. - Предучилищно възпитание, 2009, LVII (10), с. 28-32, ISSN 0204-7004 София


 Статията идентифицира и анализира необходимите минимални интеркултурни компетентности на учителя, на директора на образователна институция, на експерта и ръководителя на звена в регионалните инспекторати по образованието и Министерството на образованието и науката. В заключение се подчертава важността на овладените интеркултурни компетентности в процеса на преодоляване на социалните дистанции в образователната система и в гарантирането на мирното съвместно съжителстване между носителите на културните различия.
  Статия
 интеркултурно образование, интеркултурни компетентности, мениджмънт
 Издадено
  23553
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/