Професии и професионално образование в глобалната среда. – В: Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... Ред. Елена Бораджиева, Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 48–58. ISBN 978-619-208-105-8 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=0820143889999846


Маджаров, Георги (2017) Професии и професионално образование в глобалната среда. – В: Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... Ред. Елена Бораджиева, Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2017, с. 48–58. ISBN 978-619-208-105-8 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=0820143889999846


 
  Статия
 
 Издадено
  23552
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/