Синкретизмът в ромската празнично-обредна система – модел за мирно и градивно съжителство между православие и ислям. – Начално образование, 2009, 49(3), с. 57-63, Print ISSN 0204-4951.


Нунев, Йосиф (2009) Синкретизмът в ромската празнично-обредна система – модел за мирно и градивно съжителство между православие и ислям. – Начално образование, 2009, 49(3), с. 57-63, Print ISSN 0204-4951. София


 Разработката представя тази част от ромската празнично-обредна система, в която мирно съжителстват утвърдени при тях във вековете традиции, характерни както за православието, така и за исляма. Съвместяването на ценности от двете враждуващи през вековете религии ни дават основание да твърдим, че сме идентифицирали един от най-значителните ромски ресурси за оцеляване и развитие, а именно превръщането на празнично-обредните практики на християни и мюсюлмани в синкретичен модел за мирно съвместно съжителство.
  Статия
 празнично-обредна система, оцеляване, синкретизъм
 Издадено
  23551
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/