Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet.


Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново


 The basic prerequisite for development of the E-commerce is security increasing in the Internet. The increasing of the security can be achieved by using Secure HyperText Transfer Protocol (S-HTTP) and Secure Socket Layer (SSL).
  Доклад
 S-HTTP, SSL


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2354
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/