Ски


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ски Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9


 Учебникът по ски е прдназначен за студенти, бъдещи учители по Физическо възпитание и спорт, които по учебен план изучават дисциплината "Зимни спортове". Той може да бъде използван също от учители по Физическо възпитание и спорт, учители по спортна подготовка, специализанти във формите за следдипломна квалификация "Учител по физическо възпитание и спорт", любители скиори, които желаят да получат ценни теоретически и практически знания. Авторите запознават читателите с историята на ски спортовете, с техниката на преподаване на алпийските и ските за бягане - ясно обяснени и илюстрирани. С методически указания учебникът запознава читателя как да намери баланс при преминаване през различни видове сняг и терени. Предложен е и биомеханичен анализ на елементите на ски техниката. Използван е единен понятиен апарат и съответна последователност на изложението - кратък увод в проблематиката, ски терминология и абревиатура, основни знания за усвояване от студентите и читателите на елементите от техниката и въпроси за самоподготовка.
  Учебник / Учебно помагало
 Ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски северна комбинация, ски скок, техника, начално и задълбочено разучаване.
 Издадено
  23539
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/