School Segregation of Children in Roma Neighbourhoods in Bulgaria. - In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia. Sofia: M. Drinov Academic Publishing House, pp. 173 -187, ISBN-10: 954-322-122-7; ISBN-13: 978-954-322-122-6, COBISS.BG-ID 1044952036


Нунев, Йосиф (2005) School Segregation of Children in Roma Neighbourhoods in Bulgaria. - In: Interethnic Relations and Politics of Multiculturalism: Between Southeast Europe and Southeast Asia. Sofia: M. Drinov Academic Publishing House, pp. 173 -187, ISBN-10: 954-322-122-7; ISBN-13: 978-954-322-122-6, COBISS.BG-ID 1044952036 София


 Разработката е посветена на сегрегацията на ромските ученици и последствията, които са принудени те да търпят следствие от исторически обособилата се паралелна образователна система. Прави се обширен анализ на съвременната ситуация на училищата, в които най-често попадат ромски деца и на ситуацията на обучение в тях. Предложени са множество перспективи за преодоляване на натрупаните проблеми.
  Статия
 сегрегация, ромски махали, ромски ученици
 Издадено
  23536
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/