Бисери от Струма/Mirikle katar i Struma. Сборник с образци на фолклор на ромите от долината на р. Струма (в съавторство). Пловдив: Астарта, 2013, 180 с., ISBN 978-954-350-204-2, COBISS.BG-ID - 1290306532


Нунев, Йосиф (2015) Бисери от Струма/Mirikle katar i Struma. Сборник с образци на фолклор на ромите от долината на р. Струма (в съавторство). Пловдив: Астарта, 2013, 180 с., ISBN 978-954-350-204-2, COBISS.BG-ID - 1290306532 Пловдив


 Сборникът е плод от теренна работа на обучени за целта събирачи на устни послания на ромската култура. Те посетиха редица населени места по течението на р. Струма, издириха цяла плеяда от живи носители на устно ромско творчество, записаха ги на съответния диалект на ромския език и по този начин ни направиха съпричастни към редица народни умотворения, съхранени чрез устните разкази на роми от различни възрасти – приказки, песни, пословици и поговорки, интересни спомени от миналото, анекдоти и някои уникални празници и обреди от календара и личния живот на ромите от региона. В настоящия билингвален сборник (на български и на ромски език) предлагаме малка част от образци на текстове, които са преработени от съставителите и адаптирани за учебни цели в часове за опознаване на ромския фолклор и култура. Всички те са много близки до оригиналните си послания, но са специално пригодени за учебни цели с деца в задължителна училищна възраст.
  Книга
 ромски приказки, предания, анекдоти, пословици и поговорки, песни, празници
 Издадено
  23532
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/