Ромски фолклор от Горна Тракия. София: Стигмати, 2003, 367 с., ISBN 954-9521-69-9.


Нунев, Йосиф (2003) Ромски фолклор от Горна Тракия. София: Стигмати, 2003, 367 с., ISBN 954-9521-69-9. София


 Книгата е плод на реализиран проект от теренно изследване на ромския фолклор в западния дял на Пазарджишка област, условно наречена "Горна Тракия". Регионът се населява от многобройно ромско население, което се дели главно на два типа - мюсюлмани, които говорят турски и се турчеят и християни, които имат ромско самосъзнание и с много малки изключения говорят майчиния си език. Сборникът е наситен със записани автентичните разкази на множество предания, приказки, спомени, песни, пословици и поговорки на ромски език, а в последствие са преведени и на български език. Записаните разкази са функция на езиковата компетентност на самите разказвачи, а преводите на български са дословни.
  Книга
 ромски фолклор, легенди, приказки, спомени, песни, поговорки и пословици
 Издадено
  23531
 Йосиф Нунев

1. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012, с. 299-300. Изведено в библиографската справка. ISBN978-954-326-1 70-3, http://www.academia.edu/17404241/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/