Разказани пътища. Учебно-помагало за ученици от 5 – до 7 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор”(в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 240 с., ISBN 978-954-350-142-7.


Нунев, Йосиф (2012) Разказани пътища. Учебно-помагало за ученици от 5 – до 7 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор”(в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 240 с., ISBN 978-954-350-142-7. Пловдив


 Тези страници ще помогнат на учениците от прогимназиалния етап да се докоснат още по-дълбоко до ромската духовност, да проследят как тя е смесила животворните си сили с фолклорното и културното богатство на българския и другите етноси, с които ромите си съжителстват, за да формират заедно националната българска култура такава, каквато я познаваме днес. Няма съмнение, че знанията, които учениците ще усвоят от помагалото с помощта на учител, отварят широко вратите на един прекрасен свят от музика и думи — приказки, празници, обичаи, изпяти и неизпяти песни. По този начин учениците сами откриват онези малки неща, които придават особен блясък — понякога романтичен, понякога весел и безгрижен, понякога малко тъжен, на ромския светоглед и начин на живот. Това може да ги направи по-горди и достойни граждани. Разширяването и задълбочаването на знанията за ромската култура и фолклор дава възможност да осъзнаят собствената си индивидуалност и уникалност. Учениците, които ще изучават ромския фолклор принадлежат към общности, които се отличават една от друга. Но всяка носи със себе си онези ценности и идеали, които характеризират тяхното съществуване. Съдържанието в това помагало ще обогати ученическите знания и опит, ще им помогне да разберат, че в една държава могат да съжителстват различни култури. Те си взаимстват, допълват се и в същото време са уникални сами за себе си.
  Учебник / Учебно помагало
 ромски фолклор, празници, история и култура
 Издадено
  23530
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/