Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор” (в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 208 с., ISBN 978-954-350-128-1.


Нунев, Йосиф (2012) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас за часовете по ϹИП “Фолклор на етноcите-ромскu фолклор” (в съавторство), Пловдив: Астарта, 2012, 208 с., ISBN 978-954-350-128-1. Пловдив


 От векове насам по българските земи, в градовете и селата, живеят хора, които наричат себе си роми (техните съседи обикновено ги наричат “цигани”). Живеят заедно с българи, турци, евреи, арменци и всички други, които смятат България за свое Отечество. Но въпреки това за ромите (за тяхната история, фолклор и традиции) се знае твърде малко или почти нищо. И поради това, че не ги познават, много хора мислят, че те изобщо нямат култура и история. А това съвсем не е така. Всеки народ има съкровищница от приказки, предания, легенди и песни. И тези, които ги разказват, са стражите на народното богатство. Разказите, които са поместени в учебното помагало, разкриват кои са ромите, откъде идват те и каква е тяхната история, техният фолклор. Целта на помагалото ще бъде изпълнена, ако чрез него станем малко по-близки - хората с различен етнически произход, вероизповедание и майчин език.
  Учебник / Учебно помагало
 ромски фолклор, празници, история и култура
 Издадено
  23529
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/