История, всекидневие и ценности на ромската култура. Методическо ръководство за работа в мултикултурен клас. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 194 с., ISBN – 978-954-680-655-0


Нунев, Йосиф (2009) История, всекидневие и ценности на ромската култура. Методическо ръководство за работа в мултикултурен клас. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 194 с., ISBN – 978-954-680-655-0 Благоевград


 Изданието включва 18 глави, които представляват жизнените цикли и основните социални общности на ромите в България. Всяка глава започва с теоретично въведение, следвана от откъси от разнообразни източници (биографични разкази, есета, документи, селищни истории, демографски данни и дидактически задачи) за групова и индивидуална работа. Най-общо теоретическият подход в нея може да се определи като: антропологически и по-конкретно като антропология на всекидневието - детство, младост, семейство, любов, религия, облекло, всекидневие; и исторически - от търсене на опори в миналото, през осветрляване на ситуацията в настоящето до трасиране на тенденциите в бъдеще. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели - ученици, студенти, педагогически специалисти, преподаватели и специалисти с интерес от историко-антропологически аспекти на всекидневието, социология на религия, история на семейството и междукултурните взаимоотношения.
  Учебник / Учебно помагало
 роми, всекидневие, антропология, ценности
 Издадено
  23528
 Йосиф Нунев

3. Воденичаров, П. И ромите имат право на история. - В: Ромски архив. Демократична публичност чрез право на история. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2017, 302 с. (8), ISBN 978-954-00-0119-7. http://roma-swu.weebly.com/uploads/9/1/1/0/91107766/kniga-final-s-koritsa.pdf

4. Григоров, Н. И В. Стефанова. История на преселенията и заселване на ромите в Европа. - В: Преподаването на история в мултикултурно общество – предизвикателства и модели. Наръчник с материали в помощ на учителя. 2017, с. 57-60. http://www.cra-bg.org/sites/default/files/uploads/files/presentations/handbook_teaching_history.pdf

5. Гюнеш, С., Т. Кирякова-Динева, Р. Кръстева. Устойчиво развитие чрез партньорства между България, Турция, Италия и Гърция. - В: Устойчиво развитие, 2017, VII (3), с. 47, Print ISSN 1314-4138, ISSN 2367-5454 (online). https://docs.wixstatic.com/ugd/2f29d0_b104066c009c46acb6e58ea0b4ef5cce.pdf

2. Захова, С. Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование. София: УНИЦЕФ , 2016, с. 81, ISBN 978-954-92855-5-0

1. Стоянова, Д. и М. Кислева. Актуално състояние и перспективи пред ромската интеграция. - Геополитика, бр. 4, 2014 г., Online ISSN 1312-4579. https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/132-2014/broi-4-2014/2096-aktualnosastoyanie-i-perspektivi-pred-romskata-integratsiya-v-balgariya

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/