Търговски операции с интелектуална собственост


Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Търговски операции с интелектуална собственост Академично издателство "Ценов", Свищов ISBN: 978-954-23-1680-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23524
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/