Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение.


Пенчева, Ивалинка (2014) Използване на принципа на пригодността при управление на трудовото поведение. В: Международная научно-практическая конференция "Иновации в технологиях и образовании". Белово: Изд. филиала КузГТУ в г. Белово, Росия, 2014, часть 2, с. 238-243. ISBN 978-5-89070-974-5, ISBN 978-954-524-964-8. COBISS.BG-ID 1288499684.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23523
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/