Недържавен източник на трудовото право - понятие, характеристика и белези - Юридически свят, 2005, № 1, с. 44-70, ISSN 1311-3488.


Гевренова, Нина (2005) Недържавен източник на трудовото право - понятие, характеристика и белези - Юридически свят, 2005, № 1, с. 44-70, ISSN 1311-3488. Юридически свят, 2005, № 1, 44-70 – 15 студия


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23517
 Нина Гевренова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/