Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на детето, в-к “Азбуки”, 2004, бр. 48. COBISS.BG-ID 1213215204


Кръстева, Антония (2004) Екипната дейност – условие за развитие на познавателната дейност на детето, в-к “Азбуки”, 2004, бр. 48. COBISS.BG-ID 1213215204 в. "Азбуки", 2004, бр. 48


 В статията се акцентира върху значението на екипната дейност за развитие на познавателната дейност на учениците.
  Статия
 ученици, екип
 Издадено
  23515
 Антония Кръстева

1. Николова, А. Някои стратегии, развиващи критичното мислене на учениците от началния курс. – Начално училище, 2006, № 2, с. 62, ISSN 1310-0572

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/