Международно движение на преки чуждестранни инвестиции


Наама, Карим (2001) Международно движение на преки чуждестранни инвестиции Сп. "Икономическа мисъл, год. XLVI, кн.5, 2001, София, стр. 81-93. ISSN 0013-2993


 
  Статия
 
 Издадено
  23510
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/