Икономическата реформа в Република Египет - перспективи и резултати


Наама, Карим (1999) Икономическата реформа в Република Египет - перспективи и резултати Сп. "Икономическа мисъл", София, год. LXIV, кн. 5/1999, стр. 113-123.Print ISSN 0013-2993 (Cobiss. Bg-ID 11142254554).


 
  Статия
 
 Издадено
  23509
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/