Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет


Наама, Карим (2010) Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет Сп. "Икономически изследвания" Икономически институт на Българска академия на науките, Кн. 1, София, 2010, стр. 118-150. Print ISSN 0205-3292 (Cobiss. BG-ID 1235041764).


 
  Студия
 
 Издадено
  23507
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/