Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание)


Наама, Карим (2005) Перспективи на глобализацията в развиващи се страни (Арабско издание) АИ "Д. А. Ценов" Свищов, 2005, стр. 192. ISBN 954-23-0254-1


 
  Книга
 
 Издадено
  23505
 Карим Наама

1. Салем Ал-масри, Петродоларите в икономиката и политиката. В. Търново,издателство „Фабер”, 2008, с. 249, ISBN 978-954-775-841-4. Cobiss.BG-ID 1243614948

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/