Инвестиции и фирмени иновации


Наама, Карим (2008) Инвестиции и фирмени иновации Издателство "FABER", Велико Търново, 2008, стр. 172. ISBN-978-954-775-848-3 (Cobiss. BG-ID 1045857252).


 
  Учебник / Учебно помагало
 




 Издадено
  23504
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/