Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак"


Наама, Карим (2015) Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 196. ISBN 978-619-208-013-6


 
  Монография
 
 Издадено
  23503
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/