Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак"


Наама, Карим (2015) Арабска Република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2015, стр. 196. ISBN 978-619-208-013-6 (Cobiss. BG-ID 1273377508).


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23503
 Карим Наама

1. Личев, Т, Иванова. П. Сигурност и безопасност в туризма, АИ Ценов, 2017, стр. 60. ISBN:978-954-23-1451-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/