Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни


Наама, Карим (2011) Проблеми и решения по установяване на частния сектор в развиващите се страни Сп."Народностопански архив", год.LXIV, кн. 1 - 2011, Свищов, стр. 28 -42. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1237864932).


 
  Статия
 
 Издадено
  23500
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/