Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им.


Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново


 The advance of the new information and communication technologies supports development of the new information systems. These new systems provide essential information for effective control and management at all levels of the organizational structure. Accomplishment of the effective control in development of the information systems is achieved by application of the better working development strategy. The reasons for development of the new information systems are considered also in this paper.
  Доклад
 information systems, strategies, development


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2350
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/