Искри от огъня. София: ИК «Гея-Либрис», 120 с., ISBN 954-9550-89-3, COBISS.BG-ID - 1040223716


Нунев, Йосиф (2002) Искри от огъня. София: ИК «Гея-Либрис», 120 с., ISBN 954-9550-89-3, COBISS.BG-ID - 1040223716 София


 Учебно помагало с подбрани и адаптирани ромски легенди и предания, авторизирани приказки, ромски песни, гатанки, броилки, пословици и стихотворения. Освен тях в помагалото са поместени редица поучителни приказки на различни народи, авторски приказки, разкази, басни и извадки от повести и романи от български и чуждестранни автори.
  Учебник / Учебно помагало
 фолклорно и авторско творчество
 Издадено
  23493
 Йосиф Нунев

2. Бибова-Петкова, Е., Е. Борисова. Влиянието на религиозните празници върху естетическите чувства и преживявания на ромскте ученици. Великден. - В: Образователна и културна интеграция на ромски деца. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2008. с. 119 , ISBN 978-954-680-597-3.

1. Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание. - В:Теория на възпитанието (Второ преработено и допълнено издание). София: „Веда-Словена” – ЖГ, 2005, с. 396, ISBN: 954-8510-88-Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/