Ромски приказки II. София: Стигмати, 2003, 105 с., ISBN: 954-9521-68-0


Нунев, Йосиф (2003) Ромски приказки II. София: Стигмати, 2003, 105 с., ISBN: 954-9521-68-0 София


 Книгата е предназначена за подпомагане обучението на учениците по фолклор и българска литература. Представени са 20 авторизирани и адаптирани за деца и ученици ромски приказки на български и ромски език.
  Книга
 ромски приказки, romane paramisya
 Издадено
  23491
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/