Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа.


Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново


 Internet is developed extremly dynamic now. It will allow transmission of the speach, audio and video signals with high quality in the near future.
  Доклад
 Internet, мултимедия


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2349
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/