Инвестиционната политика в развиващите се страни


Наама, Карим (2001) Инвестиционната политика в развиващите се страни Издание на СА "Д. А. Ценов" Свищов, 2001, стр. 128, ISSN - 1310 - 2737


 
  Монография
 
 Издадено
  23489
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/