Основни нормативни документи, касаещи образованието на етническите малцинства у нас и връзката им с училищната сегрегация на ромите. Сб. от научно-практическа конференция "Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма". София, 22-23 януари 2003 г., Ред. Д. Нунева, О. Крумова. София: Агато, 2003, с. 15-18, ISBN 954-8761-66-1, COBISS.BG-ID 1040279780


Нунев, Йосиф (2003) Основни нормативни документи, касаещи образованието на етническите малцинства у нас и връзката им с училищната сегрегация на ромите. Сб. от научно-практическа конференция "Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма". София, 22-23 януари 2003 г., Ред. Д. Нунева, О. Крумова. София: Агато, 2003, с. 15-18, ISBN 954-8761-66-1, COBISS.BG-ID 1040279780 София


 В доклада пространно се анализират онези моменти от всички действащи нормативни документи, които засягат обучението на децата и учениците от етническите малцинства.
  Доклад
 
 Издадено
  23488
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/