Утвърждаване на културното пространство на ромите. - В: Ромите – европейско малцинство. София: МИЧП, 1998, с. 57-60, COBISS.BG-ID 1031818980.


Нунев, Йосиф (1998) Утвърждаване на културното пространство на ромите. - В: Ромите – европейско малцинство. София: МИЧП, 1998, с. 57-60, COBISS.BG-ID 1031818980. София


 Материалът третира утвърждаването на някои етнокултурни особености на ромите при уседнал начин на живот и през призмата на следните опорни точки: начин на преселение от Индийския субконтинент към Европа и Новия свят; отказ от създаване на собствена държава; посредническа мисия на наднационалната ромска етнокултура; йерархия в ценностната система. Засягат се и проблемите с образованието в кварталните училища за ромски деца и шансът да излезнат от тях. В заключителната част на статията се предлагат някои изводи, свързани с отказ от асимилационни стремежи и широко отваряне вратите на училището извън ромските жилищни пространства.
  Статия
 роми, култура, културно пространство
 Издадено
  23483
 Йосиф Нунев

1. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 183, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8, COBISS.BG-ID: 1242667748

2. Пампоров, А. Ромското всекидневие в България. София: IMIR, 2006, с. 333, ISBN-10: 954-8872-63-3 и ISBN-13: 978-954-8872-63-8, COBISS.BG-ID: 1242667748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/