Ромски приказки (второ издание). София: Стигмати, 2000, 116 с., ISBN 954-9521-31-1


Нунев, Йосиф (2000) Ромски приказки (второ издание). София: Стигмати, 2000, 116 с., ISBN 954-9521-31-1 София


 Съдържа 41 авторизирани и адаптирани за деца и ученици ромски приказки на български език. Книгата е предназначена за учебно помагало в обучението по фолклор и българска литература.
  Книга
 роми, приказки
 Издадено
  23482
 Йосиф Нунев

5. Марушиакова, Е., В. Попов. Цигани в Източна Европа. Курс лекции. София: Парадигма, 2012, с. 299-300 (изведена в библиографската справка). ISBN 978-954-326-170-3

4. Крумова,Т., Д. Колев, Г. Даскалова-Цветкова. В сб. “Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи”, 2011, с. 24 http://amalipe.com/files/publications/sbornik_materiali.pdf

3. Макариев, П. Мултикултурализмът между толерантността и признанието. София: Изток-Запад, 2008, с. 108, ISBN 978-954-321-437-2

2. Димитров, Д. (съставител). Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел. Благоевград: УИ „Н. Рилски”, 2003, с. 173, ISBN 954-680-244-1

1. Иванова, Н. И колектив. Искри от огъня. София: ИК „Геа-Либрис”, 2002, с. 9-26. ISBN 954-9550-89-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/