Ромски приказки. София: Стигмати, 1996, 100 с., ISBN 954-9521-01-Х


Нунев, Йосиф (1996) Ромски приказки. София: Стигмати, 1996, 100 с., ISBN 954-9521-01-Х София


 Съдържа 41 авторизирани и адаптирани за деца и ученици ромски приказки на български език.
  Книга
 приказка, роми,
 Издадено
  23481
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/