С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060


Легкоступ, Пламен (2008) С основателно самочувствие и големи отговорности, София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 8, 2008, стр. 5-8, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1181945060 София


 Интервю за миналото, настоящето и бъдещето на ВТУ
  Отзив
 миналото, настояще, бъдещето, ВТУ
 Издадено
  23480
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/