Завило се вито хоро


Дочев, Пепо (2006) Завило се вито хоро УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 27 хумористични български народни песни – мелодия и текст, аранжирани за акордеон
  
 фолклор
 
  2348
 Пепо Дочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/